SIEĆ REGIONALNYCH OŚRODKÓW DEBATY MIĘDZYNARODOWEJDZIAŁALNOŚĆ RODM W TORUNIUwykłady - debaty on-line rodm toruń


DEBATA
DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA GRUZJI 1918-1921 I JEJ STOSUNKI Z POLSKĄ

Zapraszamy serdecznie do wysłuchania debaty online "Demokratyczna Republika Gruzji 1918-1921 i jej stosunki z Polską" w któej z prof. Mikheilem Bakhtadze z Ivane Javakhishvili Tbilisi State University w Gruzji rozmawia dr Jan Wiśniewski koordynator RODM Toruń.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
RELACJE CHIŃSKO-NIEMIECKIE
W KONTEKŚCIE WOJNY NA UKRAINIE I RYWALIZACJI AMERYKAŃSKO-CHIŃSKIEJ

Zapraszamy do wysłuchania debaty online: "Relacje chińsko-niemieckie w kontekście wojny na Ukrainie i rywalizacji amerykańsko-chińskiej". Dyskutują prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk pracownik Instytutu Historii PAN oraz Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Prorektor ds. Nauki) oraz dr Jan Wiśniewski koordynator RODM Toruń.WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
NARODZINY POLSKIEJ DYPLOMACJI. U ZARANIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Odrodzenie polskiej służby zagranicznej po okresie zaborów było skomplikowanym procesem, którego podstawowe ramy wyznaczają lata 1917–1921. Pierwszymi strukturami dyplomacji, którą wprowadzili Polacy w latach I wojny były ekspozytury Naczelnego Komitetu Narodowego. „Zadaniem delegata NKN zagranicą jest wywołanie zainteresowania dla sprawy polskiej i znalezienie poparcia dla interesów państwowych narodu polskiego” – głosiła instrukcja dla delegatów prasowych NKN za granicą.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
TRADYCJE I UWARUNKOWANIA
NIEMIECKIEJ OSTPOLITIK W XX WIEKU

Polityka zagraniczna zajmowała ważne miejsce w kierunkach działań niemieckich nazistów. Główne jej zarysy Hitler zawarł w wydanej w latach 20. XX wieku książce Mein Kampf i choć w późniejszych latach niektóre aspekty ulegały mniejszej lub większej modyfikacji, to główne założenia pozostały bez zmian. Podstawowym celem była rewizja traktatu wersalskiego, który od początku był postrzegany przez Niemców jako niesprawiedliwy.


WIĘCEJ INFORMACJI

DEBATA
DOKĄD ZMIERZA BIAŁORUŚ?
SYTUACJA POLITYCZNA I GOSPODARCZA BIAŁORUSI
W CZASIE AGRESJI ROSJI NA UKRAINĘ

Zapraszamy na debatę online z udziałem prof. Eugeniusza Mironowicza kierownika Katedry Stosunków Międzynarodowych i Historii Współczesnej na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, którą poprowadził dr Jan WIśniewski, koordynator RODM w Toruniu.


WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
LUDWIK HIRSZFELD.
LEKARZ, KTÓRY ODKRYŁ TAJEMNICE KRWI

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu zaprasza na wykład dr Grzegorza Osińskiego z Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zatytułowany "Ludwik Hirszfeld. Lekarz, który odkrył tajemnice krwi".
WIĘCEJ INFORMACJI

WYKŁAD
PROF. FELIPE F. SALVOSA II:
„NEWS LITERACY VS DISINFORMATION AND FAKE NEWS”

Ten wykład skupia się na kwestii umiejętności odbierania przekazywanych wiadomości a coraz większa dezinformacja i fałszywe dane, które krążą w środkach masowego przekazu. Nasz ekspert z Filipin wychodzi z założenia, że emitowane informacje pakowane są jako główne wiadomości i w konsekwencji nabierają „efektu aureoli”.


WIĘCEJ INFORMACJI


POZOSTAŁE WYKŁADY I DEBATY ONLINE RODM TORUŃ
Wirtualne wystawy
O NAS

Działający od 1 września 2016 r. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu prowadzony jest przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W dużej mierze tworzą go wykładowcy i pracownicy tejże uczelni.
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu od lat zajmuje się kwestiami polityki zagranicznej.
W murach uczelni co roku odbywa się Forum Polonijne, a także liczne kongresy i sympozja poświęcone tematyce międzynarodowej oraz polityce zagranicznej RP.
Celem działalności sieci RODM jest przybliżenie obywatelom polskiej polityki zagranicznej oraz wzmocnienie kanałów współpracy pomiędzy MSZ, samorządem i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJISIEĆ RODM

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wprawdzie kieruje swe główne działania do odbiorców za granicą, jednakże prowadzi także szeroko pojęty dialog ze społecznością krajową.
W całym kraju funkcjonują Regionalne Ośrodki Debaty Międzynarodowej (RODM), które nie tylko pełnią rolę centrów informacyjnych o priorytetach polskiej polityki zagranicznej i działalności MSZ, ale także stanowią pierwszorzędne kanały współpracy Ministerstwa z samorządami i organizacjami pozarządowymi.


WIĘCEJ INFORMACJI
KONTAKT

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń
Tel.: 56 610 71 34
pon-pt 8:00 - 16:00

Dyżury dla interesantów:
wtorek: 9.30-13.30
czwartek: 9.30-11.30

rodm@rodm-torun.pl


MAPA


ZAPYTAJ NAS

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące działalności RODM.
Skorzystaj z formularza pocztowego. Kliknij w klawisz poniżej.